Sochár Ján Koniarek

* 30. január 1878 Voderady
† 4. máj 1952 Trnava

Akademický sochár Ján Koniarek (počas života: Konyarek, Konjarek, Koniarik, Koňárek, Koniarek) sa narodil v obci Voderady 30. januára 1878. Po štúdiách v Budapešti, Ríme a Mníchove pôsobil v Srbsku. Ako vojak v I. svetovej vojne bol zranený. Po vojne žil vo Voderadoch a od roku 1924 v Trnave. Tuná vznikli významné pomníky (Ján Hollý, Anton Bernolák, Memorandové zhromaždenie, Padlým v I. svetovej vojne, M. R. Štefánik, Pavel Blaho a ď.), náhrobníky, portrétne štúdie a ďalšie početné diela. Umeleckým odkazom je článok „Sochár a národ“ uverejnený v Slovenských pohľadoch (1937). Národná cena za celoživotné dielo bola J. Koniarkovi udelená v roku 1942. Súborná výstava sa konala v Slovenskej národnej galérii v 1953 / 1954.

Ján Koniarek bol zakladateľom moderného slovenského sochárstva. Celoživotné dielo je predstavené v stálej expozícii Galérie Jána Koniarka v Trnave. Život a dielo približuje monografia Sochár Ján Koniarek (2007).

Trnavčania v ankete konanej v jubilejnom roka 2000 vyznamenali Jána Koniarka titulom „Trnavčan 20. storočia“.

Autor: prof. MUDr. Bohumil CHMELÍK, PhD. - nositeľ CENY MESTA TRNAVA (2003) za významnú činnosť v rozvoji kultúry mesta, osobitne za prezentáciu diela Jána Koniarka a Teodora Tekela.

Fotografie diel: MgA. Štefan Blažo